Her finder du information omkring husmårens unger, der jo egentlig kaldes husmår-hvalpe.

Så snart man hører husmåren i beboelsen, eller der er andre tegn på mår, er det vigtigt at sætte ind over for den. Husmåren skal hurtigst muligt fordrives, da den påfører skader på bl.a. isoleringen, der i sidste ende kan blive dyrt at udbedre.

En mår føder sine unger/hvalpe i det tidlige forår. Føder den først hvalpe i beboelsen/på loftet, er der meget stor sandsynlighed for, at disse unger sidenhen søger tilbage til fødestedet. Og så bliver problemerne større.

Husmår unger/hvalpe skal håndteres etisk forsvarligt på human vis

Husmårens unger/hvalpe skal, som med alle andre dyr, håndteres etisk forsvarligt og på human vis.

Har husmåren først født sine hvalpe på loftet, og er den sidenhen evt. bliver fanget i fælde, er man FORPLIGTIGET til at søge og finde hvalpene. De skal aflives på etisk korrekt måde. At lade dem sulte ihjel er decideret dyrplageri og groveste mishandling. Det tolereres ikke og er desuden strafbart.