Husmår hvalpe/unger

Husmår unger / hvalpe. Her finder du information omkring mår unger, der jo egentlig kaldes mår-hvalpe.

Husmår unger / hvalpe på loftet

Her finder du information omkring husmårens unger, der jo egentlig kaldes husmår-hvalpe.

Så snart man hører husmåren i beboelsen, eller der er andre tegn på mår, er det vigtigt at sætte ind over for den. Husmåren skal hurtigst muligt fordrives, da den påfører skader på bl.a. isoleringen, der i sidste ende kan blive dyrt at udbedre.

En mår føder sine unger/hvalpe i det tidlige forår. Føder den først hvalpe i beboelsen/på loftet, er der meget stor sandsynlighed for, at disse unger sidenhen søger tilbage til fødestedet. Og så bliver problemerne større.

Husmår unger/hvalpe skal håndteres etisk forsvarligt på human vis

Husmårens unger/hvalpe skal, som med alle andre dyr, håndteres etisk forsvarligt og på human vis.

Har husmåren først født sine hvalpe på loftet, og er den sidenhen evt. bliver fanget i fælde, er man FORPLIGTIGET til at søge og finde hvalpene. De skal aflives på etisk korrekt måde. At lade dem sulte ihjel er decideret dyrplageri og groveste mishandling. Det tolereres ikke og er desuden strafbart.

Tegn på mår / husmår

Tegn på husmår – De mest typiske tegn:

  • En mår larmer ofte på loftet, og det er noget mere højlydt, end hvad der kan forventes af eksempelvis mus.
  • En mår ses sjældent, da de først kommer frem om natten for at jage, og vender tilbage, når det bliver lyst.
  • Et andet tegn på mår er dens ekskrementer, der normaltvist er 8-10 cm lange og 1-2 cm tykke. De er ofte snoede. De ildelugtende ekskrementer fra en mår indeholder hår, fjer og rester fra knogler. Måren lever nemlig af små pattedyr som mus og pindsvin, og ligeledes fugle og fugleæg. Se eksempel på husmårens ekskrementer på billedet her under.
  • Finder du fodspor fra en mår, er de aflange, og tydeligt markerede med aftryk fra kløer. Så de kan ikke forveksles med eksempelvis en kats fodspor, der er runde.

Hvor bor en mår og en husmårs unger?

En mår og husmårens unger bor gerne i huse og gamle fuglereder efterladt af større rovfugle. I de seneste år er det blevet mere og mere almindeligt, at en mår flytter ind på lofter i parcelhuse og sommerhuse: De trives faktisk særdeles godt i bykvarterer, da de har vænnet sig til vores larm.

Opdager du tegn på husmår så kontakt os med det samme. De kan forårsage stor skade på blandt andet isoleringen i dit hus. (Forsikringen dækker oftest ikke skader forårsaget af mår. Læs mere om dette her). Ligesom de kan gnave i ledninger og hive ådsler med ind. Sidstnævnte kan give en stank uden lige.

Fjern husmår fra loft eller udhus

At fjerne en mår er ikke så ligetil. Og er du i gang med diverse forsøg på fordrivelse af en husmår om foråret, så husk lige på, at den kan have unger!

Vi har efterhånden hørt mange sjove historier om, hvordan man giver sig i kast med selv at fordrive og fjerne en husmår. De råd med en radio på loftet eller en lampe, der lyser kraftigt, er vældigt udbredte, men 99 ud af 100 gange virker de ikke. Måren har for længst vænnet sig til vores støj.

Et kuld husmår unger (de føder mellem 2 og 4 mårhvalpe), bliver beroliget af hunmåren, da hun ikke selv er bange for støj eller lys. Så det er er ikke lige sådan at fjerne husmåren, når den først er kommet på visit.

Vil du i stedet have professionel hjælp til at fjerne en husmår, så kontakt os.

Du kan læse mere om mår bekæmpelse her.

Flere og flere oplever tegn på mår

Vi oplever et stigende antal af kunder, der har fundet tegn på mår på loftet, i udhuset og endda i bilen (læs evt. mere om mår i bilen her). Og flere og flere må give fortabt med selvbekæmpelse, og kontakter os. Det er også lige præcis, derfor vi er her. Kontakt os for et uforpligtende tilbud på mårbekæmpelse – ring 22 40 61 17 – også i weekenden. Vi kører ud landsdækkende.

Husmår unge - fjern husmår

husmår unger - mår unger