Bekæmpelse af skadedyr

Resenborghus Skadedyr ApS er din lokale skadedyrsbekæmper i Struer.

Skadedyrsbekæmper i Struer, Holstebro, Lemvig og omegn

Resenborghus Skadedyr ApS er din lokale skadedyrsbekæmper i Struer hjælper med bekæmpelse af skadedyr – både store skadedyr og de mindre både krybende og flyvende krryb og insekter.

Vi udfører landsdækkende bekæmpelse af borebiller og husmår, og vi udfører lokal skadedyrsbekæmpelse i Struer, Lemvig, Hurup, Holstebro og omegn.

Myrer

Kommer der pludselig små bunker af sand og grus langs panelerne, kan det være tegn på myrer. Den bedste og mest effektive bekæmpelse af myrer er at finde deres bo og tilintetgøre det. Men er myrerne først kommet indendørs, er det ofte vanskeligt at finde boet. Dette skadedyr kan trænge ind gennem revner og sprækker, i fundamentet, ved rørgennemføringer, så det indendørs bo er ofte skjult.

Forebyggelse af indendørs myreangreb består i at lukke adgangsvejene gerne med en speciel pasta, som Resenborghus anvender, således myrerne trækker dette med ned i boet. Resenborghus bekæmper både udendørs langs soklen og på flisegangene og indendørs for at opnå det bedste resultat. Se mere om myrebekæmpelse her.

Hvepse

Hvepse er en stor plage og er et skadedyr, da de ofte invaderer vore huse eller de nærliggende hække/buske, og det kan være med ubehagelige hvepsestik til følge. Resenborghus afhjælper gerne hvepseproblemet, og vi kan køre ud med kort varsel for at afhjælpe, når der forekommer hvepseangreb. Ofte ser vi hvepsebo under udhæng, hvor de er nemme at fjerne, andre er gemt under tagsten og oppe over udhængsbrædder. Her udfører vi aktiv behandling på stedet, og udlægger forebyggende behandling, så hvepsene ikke kommer igen.

Billede 1. hvepse bekæmpes i en hæk. Billede 2. Hvepsebo under eternittag. Billede 3. Hvepsebo i brændestak.

Bekæmpelse af fluer

Fluer er et skadedyr som generelt kan være til stor gene indendørs, Resenborghus kan afhjælpe problemet, med et fluemiddel som benyttes både indendørs og udendørs, og som har en langvarig virkning.

En kemisk bekæmpelse af fluer som bananfluer og spyfluer er oftest fokuseret på skralderum, vaske og andre steder med let fordærvede fødevarer. Fluerne lægger æg i madaffaldet, og kan på under 10 dage udvikles fra æg til voksen. En flue har op til 6 millioner bakterier på ydersiden, imens fluen indvendigt (tarm og mave) kan rumme op til 28 millioner bakterier. Fluer overfører smittebakterier til fødevarer, idet de eksempelvis vandrer rundt i døde dyr og ekskrementer. Er man plaget af mange fluer, er forebyggende bekæmpelse at foretrække af dette skadedyr.

Levnedsmiddel- og fødevareindustrien, især restauranter, barer og supermarkeder, kan være hårdt plaget af fluer – vi bekæmper fluer hos private og for virksomheder.

Kontakt Resenborghus Skadedyr ApS for effektiv fluebekæmpelse.

Husmår i bilens motorrum

Husmåren finder ofte på at indlogere sig i bilens motorrum, hvor den laver skade på slanger og de elektriske installationer.

Kontakt Resenborghus Skadedyrsbekæmpelse i Struer for yderligere hjælp. Også FDM anbefaler, at du tager fat på en professionel, hvis du døjer med mår i bilen.

Se mere om mår i bilen her, eller læs mere om fordrivelse og bekæmpelse af husmåren her.

Bekæmpelse af borebiller – se mere her

Udryddelse af lopper – se mere her

Bestil autoriseret og effektiv bekæmpelse af skadedyr i dag

Uanset hvilket skadedyr du skal have fjernet eller udryddet, så har vi erfaringen og de rette, godkendte midler. Vi udfører lokal bekæmpelse af skadedyr i Struer, Holstebro, Lemvig, Vinderup, Hurup og omegn. Vi udfører desuden landsdækkende bekæmpelse af borebiller og husmår bekæmpelse.

Ring nu på tlf. 22 40 61 17

Vi kører også ud i weekenden.